Ambla Kihelkonna Tugiteenused MTÜ

Pakume ja arendame sotsiaalteenuseid toimetulekuraskustega inimestele Tapa Linnas ja Tapa Vallas

Missioon
Leida koos kliendiga temale parim toimetuleku viis, eneseteostus ja rahulolu.

Visioon
Iga klient tunneb ennast väärtuslikuna, saab ennast teostada ja on õnnelik.

Mobiilne CARe meeskond/ kogukonnatöö meeskond

LÄÄNE- VIRUMAA

Ambla Kihelkonna Tugiteenused MTÜ , asutajad Tiina Laumets ja Tiia Kübarsepp.

Mittetulundusühingu eesmärgiks on toimetulekuraskustega ja toimetulekuraskuste riskiga isikute ning nende perede elukvaliteedi parandamine ja heaolu suurendamine, raske, sügava või püsiva psüühikahäirega ning vaimupuudega inimeste heaolu suurendamine toetades nende igapäevaelu, töötamist ja kogukonnas elamist, lastega perede elukvaliteedi parandamine.

Kogukonnatöömeeskond pakub kliendile või klientide rühmale juhendamist ja toetust, mis aitavad kaasa elukvaliteedi parandamisele, isiklikule taastumisele ja sotsiaalsele osalemisele.

Toetuse pädevaks teostamiseks kasutab CARe töötaja süsteemset, rehabilitatsioonile suunatud tegutsemise (CARe) metoodikat.

EESMÄRK

Meie teenuste kasutaja

  • teadvustab oma rolle ühiskonnas ning on täisväärtuslik ühiskonna liige

  • oskab kasutada oma soovidele ja vajadustele vastavaid teenuseid

  • oskab hoida toetavaid suhteid oma lähivõrgustikus

  • kasutab ja arendab oma igapäevaeluoskusi

  • väärtustab tervise hoidmist ning oskab kasutada vajadusel eneseabivõtteid.

TÖÖPÕHIMÕTTED

  • Lähtumine kliendi ja tema keskkondade tugevustest ja võimalustest

  • Tagame kohalolu

  • Elukvaliteedi säilitamine või parendamine

  • Osalemise toetamine

  • Isikliku tegevusplaani koostamine

Riiklikud erihoolekandeteenused: toetatud elamine, töötamise toetamine, igapäevaelu toetamise teenus.

Koostöö: Tapa Vald, AS Hoolekandeteenused, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing, Heaolu ja Taastumise Kool, Kaseva Palveluyhdistys, Asuntoryhmä Sukkula SOOME